.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สู่ขวัญน้องเจ้าชาวเทาแสด

           รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี นายพิพัฒน์  วงศ์สาโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
    พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานในงานสูขวัญ
    น้องเจ้าชาวเทาแสด
โดยมีการแสดงและมีพิธีรับขวัญจาก คุณชินกร  ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงลูกทุ่ง
     ที่มารับขวัญให้กับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นก็เป็นพิธีผูกข้อมือรับขวัญ โดยเหล่าคณาจารย์
     ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์
 

 

กลับหน้าหลัก