.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดกีฬาหนองอ้อเกมส์  ครั้งที่ 14

              ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. เป็นประธานในการปิดการแข่งขีนกีฬาภายใน
      มหาวิทยาลัยนเรศวร "หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 14" โดยมีการแสดงแสตนเชียร์ของแต่ละคณะ  เมื่อวันที่ 
     11  กรกฎาคม 2547     ณ   สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

กลับหน้าหลัก