กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปี 2547
เมื่อวันที่ 18 และ 19 พฤศจิกายน 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกฐินสามัคคีของมหาวิทยาลัยประจำปีขึ้น โดยได้มีการแห่และฉลององค์กฐิน
 เพื่อที่จะนำไปทอด ณ วัดยางเอน หมู่ 6 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดยางเอน  
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547 ก็มีการทอดองค์์กฐินเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยทางวัดจะนำไปสร้างศาลาอเนกประสงค์ต่อไป
 

กลับหน้าหลัก