เพื่อนใจวัยรุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการอบรมเพื่อนใจวัยรุ่น ณ main conferenc อาคารIT
 กลับหน้าหลัก