ลอยกระทงเทิดองค์ราชันย์
มิ่งขวัญนเรศวร
รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงาน "ลอยกระทงเทิดองค์ราชันย์
มิ่งขวัญนเรศวร" โดยมีขบวนแห่ ที่มีกระทงใหญ่ และการแสดงต่างๆ อย่างยิ่งใหญ่ ของ 22 ขบวน จากนั้นเป็นการแสดงบนเวทีกลางแจ้งและ
ประธานกล่าวเปิดงานจากนั้น คณะู้ผู้บริหารขึ้นรถไฟฟ้าไปยังสถานที่ริมสระน้ำเพื่อลอยกระทงจนเสร็จสิ้นและกลับมานั่งชมการประกวดนางนพมาศประจำปี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายยน 2547 ณ โรงละครกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 


กลับหน้าหลัก