.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการนวดแผนไทย
  ขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งการนวดแผนไทยเป็นที่นิยมมากและแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาว
  ต่างชาติและในประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 -14 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องประชุมสนามกีฬา  กองกิจการนิสิต มน.

 กลับหน้าหลัก