.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโลกกิจกรรม

               นายกว้าง รอบครอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการโครง
  การเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้บริหา่รในสถาบันการศึกษาร่วมใน
  การเดินชมนิทรรศการที่นิสิตนักศึกษาลงพื้นที่ไปทำประโยชน์ให้กับชุมชน เมื่ิอวันที่ 29 มิถุนายน 2547 ณ ลานจอด
  รถ ข้างบริเวณกหอพักนิสิตหญิง 8 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ

 

,
,


กลับหน้าหลัก