.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนองอ้อเกมส์  ครั้งที่ 14

              รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขีนกีฬาภายใน
      มหาวิทยาลัยนเรศวร "หนองอ้อเกมส์ ครั้งที่ 14" โดยมีการแสดงขบวนแห่ของแต่ละคณะที่นำเรื่อง
      ราวต่างๆ มานำเสนอคณะกรรมการ และมีการแสดงของชมรมเชียร์และแปรอักษร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2547
      ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร

 กลับหน้าหลัก