ปฐมนิเทศนิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อกา่รศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศนิสิตทุนการศึกษา โดยมีธนาคารกรุงไทยมาให้ความรู้เกี่ยวการ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร
 

กลับหน้าหลัก