.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สงกรานต์ มน. ปี47

            มหาวิทยาัลัยนเรศวร  จัดพิธีรดน้ำดำหัว ในประเพณีสงกรานต์ ให้กับอาจารย์ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการ
  อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ณ สนามกีฬากลาง

  


กลับหน้าหลัก