.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขับขี่ปลอดภัย มน.ห่วงใยคุณ

            กองกิจการนิสิต โครงการขับขี่ปลอดภัย มน.ห่วงใยคุณ โดยได้นำรดแห่ออกไปแจกใบปลิว เตือนในเรื่องของ
     อุบัติภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยตระเวณไปรอบบริเวณชุมชน ตลาดสด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มประชาชน
     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2547
 
กลับหน้าหลัก