.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีไหว้ครู

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการจัดพิธีไหว้ครู ซึ่งทาง
   องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเพื่อเป็นการให้นิสิตระลึกถึงบุญคุณครู เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2547 
   ณ สนามกีฬาในร่ม  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ

 



กลับหน้าหลัก