กีฬาชาวหอพัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกีฬาชาวหอพักในภาคบ่าย โดยในภาคเช้าได้มีการทำบุญหอพักนิสิตโดยมีการตักบารตทำบุญ
และในภาคบ่ายมีการแข่งขันประกวดดาวหอพักและแข่งขันกีฬาอาทิ ชักคะเย่อ แชร์บอล, วิ่งเปรียวฯลฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2547
 
กลับหน้าหลัก