.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำบุญเช้าและพิธีเทเหล้าเผาบุหรี

           รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี ให้กียรติเป็นประธานในการทำบุญของนิสิตใหม่ และพิธีเทเหล้า
    เผาบุหรี  โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 10
   มิถุนายน 2547 ณ สนามกีฬาในร่ม  อาคารอเนกประสงค์
  

 
กลับหน้าหลัก