.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษา

       รับทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันที่ 5 สิงหาคม 47 เวลา 10.00 น. ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัดผ (มหาชน) สาขาพิษณุโลก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ( คีธ ไซ เยอร์ ) เป็นประธานในพิธีเปิดนิสิตที่ได้รับ
 ทุนการศึกษาทั้งสิ้น 24 ทุน รวมสถาบันอื่น และนิสิตมน.ได้รับทุน จำนวน 15 ทุน ๆละ 7,500 บาท

 


กลับหน้าหลัก