กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ประจำปี 2547
"รวมพลคนเสื้อเหลืองฟ้าแห่งชาติ" เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช และ12 สิงหามหาราชินี โดยประธานในพิธีคือ รศ.เฉลิม พงศ์อาจารย์ รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม  ผู้กล่าวรายงาน  ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งมีอาจารย์นิสิต บุคลากรและประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
พร้อมใจมารวมเป็นคนเสื้อเหลืองฟ้าแห่งชาติ โดยมีการเต้นแอโรบิคแดนซ์ และร้องเพลงถวายพระพร ในเพลงสดุดีมหาราชา
เมื่อวันที่ 21  พฤศจิกายน 2547 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร
   

กลับหน้าหลัก