STUDENT AFFAIRS DIVISION

13/9/2548

   เมื่อ วันที่ 10 กันยายน 2548 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานโครงการ "สิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง" ชมรมชาวหอพักและกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวร เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และมอบของใช้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ญาณ จังหวัดพิษณุโลก

page 1 of 10 Next

DSC08641 DSC08642 DSC08643 DSC08644 DSC08645
DSC08641.jpg DSC08642.jpg DSC08643.jpg DSC08644.jpg DSC08645.jpg
DSC08646 DSC08647 DSC08648 DSC08649 DSC08650
DSC08646.jpg DSC08647.jpg DSC08648.jpg DSC08649.jpg DSC08650.jpg
DSC08651 DSC08652 DSC08653 DSC08654 DSC08655
DSC08651.jpg DSC08652.jpg DSC08653.jpg DSC08654.jpg DSC08655.jpg

Home