STUDENT AFFAIRS DIVISION

13/9/2548

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 ผศ.สุรพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวัยใสสานสายใยนำวัฒนธรรม
จัดโดยสภานิสิตมหาวิทยลัยนเรศวร โดยมีอาจารย์เฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ เ้ป็นวิทยากรบรรยายความรู้เ้รื่อง "พิษภัยของสื่อลามก" และการแสดงของนิสิตชมรมเชียร์และแปร
อักษร ชมรมดนตรีไทย และการแสดงของชมรมดนตรีสากล คณะวิทยาศาสตร์

page 1 of 5 Next

DSC00387 DSC00388 DSC00390 DSC00391 DSC00392
DSC00387.jpg DSC00388.jpg DSC00390.jpg DSC00391.jpg DSC00392.jpg
DSC00393 DSC00396 DSC00397 DSC00398 DSC00399
DSC00393.jpg DSC00396.jpg DSC00397.jpg DSC00398.jpg DSC00399.jpg
DSC00400 DSC00401 DSC00402 DSC00403 DSC00404
DSC00400.jpg DSC00401.jpg DSC00402.jpg DSC00403.jpg DSC00404.jpg

Home