การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำ ๒๕๖๔

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการ Read more

 47 total views

มน.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. Read more

 177 total views

นิสิต มน.เข้าร่วมประเมินและคัดเลือกรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 กองกิจการ Read more

 115 total views

โครงการ The Trait show จิตวิญญาณแห่งผู้นำเชียร์ ครั้งที่ 8

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจกา Read more

 19 total views,  1 views today

กิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณหอพักและศูนย์อาหารเอ็นยูสแควร์

กองกิจการนิสิตร่วมกับนิสิตจิตอาสามหาวิทย Read more

 73 total views,  1 views today