รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เข้าตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย และผู้ที่กักตัว ที่โรงพยาบาลสนาม หอพักนิสิต ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น Read more

 72 total views,  1 views today

กองกิจการนิสิตร่วมสมทบหน้ากากอนามัย และพัดลมให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจกา Read more

 90 total views,  1 views today

โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2564

               กองกิจการนิสิต ได้จัดโครง Read more

 58 total views,  1 views today

กองกิจฯ และกลุ่มนิสิตจิตอาสามอบถุงใส่อุปกรณ์บรรจุของเสียมอบให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 8 เมษยน 2564 กองกิจการนิสิต Read more

 155 total views