สนง.สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าตรวจเยี่ยมการจัดบริการ สวัสดิการในหอพักนิสิต มน.

เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2564 นางศิริวรรณ Read more

 198 total views,  6 views today

ขอแสดงความยินดีกับ นายกัณต์กวี วิมุติได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2564

     กองกิจการนิสิต ขอแสดงความยินดีกับ น Read more

 61 total views,  4 views today

มอบเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

        เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาสต Read more

 140 total views,  4 views today