ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายอ Read more

 20 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – เภสัชกรชาตรี ปันอิน ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ เภสั Read more

 17 total views

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อเข้าทูลเ Read more

 0 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายป Read more

 128 total views,  1 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายน Read more

 204 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช Read more

 320 total views,  1 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ &#82 Read more

 253 total views,  1 views today