ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายส Read more

 118 total views

มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานนิสิตศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิ Read more

 151 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564″

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ &#82 Read more

 179 total views,  1 views today