จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

งานกิจกรรมพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต ได้ Read more

 0 total views

มอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการ/บุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น

นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพ Read more

 7 total views,  1 views today

โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับมัธยาศึกษา “ดวงรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ” ครั้งที่12

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการคัดเลือก Read more

 30 total views,  2 views today