การสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566   นางพรธิดา บุ Read more

Loading

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  รองอธิการบดีฝ Read more

Loading