ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายอ Read more

 21 total views,  1 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – เภสัชกรชาตรี ปันอิน ได้รับรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ เภสั Read more

 17 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายป Read more

 128 total views,  1 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษา “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ นายน Read more

 204 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช Read more

 320 total views,  1 views today

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ &#82 Read more

 254 total views,  2 views today

มน.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. Read more

 763 total views,  2 views today