ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานบริการสว Read more

 244 total views,  1 views today

ตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายมอนอประจำเดือน พฤศจิกายน 63

เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริ Read more

 553 total views,  9 views today

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะท Read more

 175 total views

นิสิตหอพักทิ้งทวนก่อนกลับบ้านระดมพลทำความสะอาดหอพักครั้งใหญ่

“จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดี Read more

 184 total views

อธิการร่วมหารือและมอบแนวทางการจัดบริการสัวสดิการกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาว Read more

 198 total views,  1 views today

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรจะมี Read more

 232 total views

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมูล Read more

 220 total views

นักศึกษาวิชาทหาร ม.นเรศวรเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่ Read more

 228 total views

ตรวจเยี่ยมและติดตามนิสิตทุนพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ Read more

 244 total views