มน. จับมือ สสจ.พิษณุโลก อบรมผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชา Read more

 660 total views,  1 views today

หอพัก มน. ห่วงใยนิสิตเช็คระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารประจำปี

เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ท Read more

 228 total views

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าในความรับผิดชอบของกองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 งานบริการสว Read more

 369 total views

ตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่ายมอนอประจำเดือน พฤศจิกายน 63

เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริ Read more

 1,969 total views,  1 views today

กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

เนื่องด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้แต่งตั้งคณะท Read more

 236 total views

นิสิตหอพักทิ้งทวนก่อนกลับบ้านระดมพลทำความสะอาดหอพักครั้งใหญ่

“จิตอาสา” จึงหมายถึง จิตแห่งการให้ความดี Read more

 259 total views

อธิการร่วมหารือและมอบแนวทางการจัดบริการสัวสดิการกิจกรรมพัฒนาสุขภาวะนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อธิการบดีมหาว Read more

 251 total views,  1 views today

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรจะมี Read more

 303 total views

พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation)” ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการมูล Read more

 303 total views

นักศึกษาวิชาทหาร ม.นเรศวรเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกวิชาทหารและพิธีไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่ Read more

 323 total views