โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.จรัสดาว คง Read more

Loading

โครงการประเมินประสิทธิ์ภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิ Read more

Loading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต Read more

Loading

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ Read more

Loading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร “เชิดชูเกียรตินักกิจกรรม”

เมื่อวันนี้ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้อง LOBBY Read more

Loading

ลงพื้นที่เตรียมงาน เทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 “เทา-งาม สัจมิตร” Tao-Ngam the SACCA

     มหาวิทยาลัยนเรศวร เจ้าภาพเทา-งาม สั Read more

Loading