ประเมินประสิทธิภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2563

กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการประเมินประสิ Read more

 352 total views

โครงการ NU Music Talent 2021 “ร้อง เต้น เล่นดนตรี”

ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

 256 total views

โครงการ The Trait show จิตวิญญาณแห่งผู้นำเชียร์ ครั้งที่ 8

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจกา Read more

 117 total views

โครงการบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และ ถวายบังคมสมเด็จพระนเรศ

โครงการบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และ ถวายบังคม Read more

 584 total views,  2 views today

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

สภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับองค์กรก Read more

 203 total views