การประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่25

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้อำนวยการกองกิจ Read more

Loading

ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยน Read more

Loading

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันแลป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ Read more

Loading

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟั Read more

Loading

พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสถาบันเครือข่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหาวิทยาลัยนเรศวร แม่ข่ายเครือข่ายสถาบัน Read more

Loading

นิสิตมอนอคว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ไทยแลนด์โอเพ่น 2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชาลิสา โสพันธ์ น Read more

Loading