มอบหนังสือพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้กับโรงเรียนในพระอุปถัมภ์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวธัญญาร Read more

Loading

โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.จรัสดาว คง Read more

Loading

โครงการประเมินประสิทธิ์ภาพองค์กรกิจกรรมนิสิตส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิ Read more

Loading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 กองกิจการนิสิต Read more

Loading

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำนิสิตระดับสูง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ Read more

Loading