ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช Read more

 409 total views

ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ &#82 Read more

 351 total views

มน.ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น อธิการบดี ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. Read more

 890 total views