ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิต มน. รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ Read more

 832 total views

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาว Read more

 334 total views