ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ์ นิสิต มน. รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรนัชชา สายสินธุ Read more

 322 total views,  1 views today

นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาว Read more

 122 total views