นิสิต มน. เข้ารับทุนมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) นางประภาพิมิล ทิมวัฒนา  ตัวแทนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา “มูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล” จำนวน 3 ราย เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีประธานมูลนิธิอาจารย์บุญเรือน เอี่ยมสกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และที่ปรึกษาพิเศษ ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาพร้อมมอบโอวาทให้แก่นักเรียน นักศึกษาและนิสิตผู้รับทุนการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 33 ทุน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

 

Loading