นิสิตมอนอคว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ไทยแลนด์โอเพ่น 2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชาลิสา โสพันธ์ นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ไทยแลนด์โอเพ่น 2022 ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Loading