ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564″

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์”
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) รหัส 61

ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564”
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รางวัลต่าง ๆ
• รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
• รางวัลเยาวชนคนเก่งจังหวัดพิษณุโลก ประจ าปี 2562
• ทูตการท่องเที่ยวและ Miss Tourism World ประจำจังหวัดสุโขทัย 2563
• รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี 2563
• รางวัล “นักศึกษาพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ (สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่)

ขอบคุณที่ร่วมแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กัน ส่งมอบพลังในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป

—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading