พิธีมอบรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วย นิสิตและศิษย์เก่า เข้ารับรางวัลกิจกรรมเชิดชูคนดี กยศ.
1. ประเภทนักศึกษา/นิสิตต้นแบบ
2. ประภทศิษย์เก่า กยศ. ต้นแบบ
3. ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ
โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง
และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง
26 สิงหาคม 2565
สถานศึกษาต้นแบบ //youtu.be/ziSAt-X_gM0
—————————————–
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Loading