มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานนิสิตศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองกิจการนิสิต ด้านงานนิสิตศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต นางสาวกนกนาถ อินต๊ะบูรณ์ ผู้อำนวยการกิจการนิสิต
และทีมงานด้านงานนิสิตเก่าสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดการดำเนินงาน
การจัดตั้งกองทุน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และมหาวิทยาลัย

ซึ่งบรรยากาศในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง เนื่องจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และมหาวิทยาลัยบูรพาเปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยพี่ มหาวิทยาลัยน้องเพราะพวกเรานั้นอยู่ในเครือเทางาม
หวังว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความยินดีอย่างยิ่ง
ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา

Loading