การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565

การปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถ่ายทอดผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ไปยังสถานศึกษา จากโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

Loading