กองกิจการนิสิต จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

กองกิจการนิสิต จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติกล่าวมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่านได้แก่ นางกมลทิพย์ กมลวรเดช หัวหน้างานอำนวยการ และนางรำพรรณ ฉิมกำเหนิด แม่บ้านกองกิจการนิสิต เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


Loading