ประชุมหารือเรื่องการให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย

กองกิจการนิสิต และกองอาคารสถานที่ ประชุมหารือเรื่องการให้บริการสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต

Loading