ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษานิสิต ม.นเรศวร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกระทั้งสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด (ปริญญาตรี) ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ประสานงานและนำนิสิตเข้ารับทุน ได้แก่ นางสาวมลญา พินศรี นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน)

Loading