ประชาสัมพันธ์กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางพรธิดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม” ในรายการห้องนั่งเล่า ช่วงสรรหามาเล่า ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ลานน้ำพุหน้าโรงอาหาร NU Square หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนาน คำสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตัวเองได้ โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย การแสดงภาพพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริของ ร.9 กิจกรรมเขียนคำรำลึก “ต้นไม้ของพ่อ” การทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของนิสิต และการจัดทำข้าวไข่เจียวแบ่งปันให้กับนิสิตและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สามารถสอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-1212 และสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง //www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=812309076566094

 

Loading