พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565

🎁พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2565🎁
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้อง Lobby อาคารขวัญเมือง สำนักงานหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading