พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒธรรม (ดร.จรัสดาว คงเมือง) ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับ ประธานกรรมการมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง (นายอานนท์ณัฏฐ์ เปรมฤทัย) และคณะ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กๆ กลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษาฯ จำนวน 27 ทุน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่

  1. มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 7 ทุน
  2. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 5 ทุน
  3. โรงเรียนพุทธชินราช จำนวน 5 ทุน
  4. โรงเรียนวัดธรรมจักวิทยา จำนวน 4 ทุน
  5. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จำนวน 6 ทุน

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณทางมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ได้รับมอบทุน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหวังอย่างยิ่งว่าทางมหาวิทยาลัยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากท่านต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

 

Loading