การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2566

เช้านี้ (26 ตุลาคม 2565) ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2566 โดยมีประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการนิสิต ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Loading