การประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม

บ่ายนี้ (26 ตุลาคม 2565) ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบ 1 (Portfolio) โดยที่ประชุมได้ชี้แจงปฏิทินการดำเนินการและหารือแนวทางการคัดเลือก ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

Loading