กองกิจการนิสิต จัดการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 🏌️⛹️🤾
กองกิจการนิสิต จัดการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก เขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

Loading