การประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่25

มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่จัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่25 ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านโกทา อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่24 ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ ให้สถาบันในเครือข่ายเทา-งาม ได้รับทราบ โดยการประชุมในครั้งนี้จะจัดให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันพูดคุยเพื่อวางแผนการดำเนินงานต่อไป

Loading