ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ NU RUN 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ NU RUN 2022 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมหามนตรี (4) ศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดการประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading