บุคลากรกองกิจการนิสิตเข้าร่วม พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

บุคลากรกองกิจการนิสิตเข้าร่วม
พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565
ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

Loading