ชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมม้ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งนิสิตชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้งเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ชมรมม้ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 8

               เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างชมรมม้งต่างสถาบันและเพื่อให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมม้ง โดย กลุ่มนิสิตชมรมสืบสานวัฒนธรรมม้งได้คว้ารางวัลดังนี้
“รางวัลชนะเลิศ” การเเข่งขันกีฬาฟุตซอล
“รางวัลชนะเลิศ” การเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง
“รางวัลรองชนะเลิศ” การเเข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย
“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2” การเเข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
 

 

 

 


Loading