บรรยากาศ การวิ่ง NU Run 2022

🏃🏅ภาพบรรยากาศบางส่วนของงาน 🏅🏃‍♀️
NU Run 2022
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคารอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
📸 ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่ 📸
FB : ชมรมอดีตผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading