การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียน และนิสิต มน.ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรสวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนักเรียน และนิสิต มน.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีการสรุปถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการของกองทุน และการปรึกษาการพัฒนากองทุนต่อไป


Loading